ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k  ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 bude zápis probíhat bez přítomnosti rodičů i dětí.

  KDY: 4.5.-7.5.2020                                         

  KDE: požadované dokumenty vloží zákonný zástupce do schránky na plotě u budovy MŠ, nebo pošlou poštou na adres:  Mateřská škola Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75,67962                                                          

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

      Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      Čestné prohlášení o očkování + kopii očkovacího průkazu

      Kopii rodného listu a případně kopii dokladu o svěření dítěte do péče (např. pěstouni...)   

      Dokumenty k zápisu jsou k nahlédnutí a stažení na stránkách mateřské školy, případně si

      je rodiče mohou vyzvednout v budově MŠ po telefonické domluvě (tel. 603205546).

                                              

                                ZÁKLADNÍ KRITÉRIA:

  1.   Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které dovrší do 31.8.2020 pěti let (děti, pro  které  je  předškolní vzdělávání povinné) – přijaty budou vždy.
  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
  1. Děti s trvalým pobytem v obci Prostřední Poříčí podle věku od nejstarších po nejmladší.
  1. Děti jejichž sourozenec navštěvuje mateřskou školu Prostřední Poříčí.
  1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.