ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 bude zápis probíhat bez přítomnosti rodičů i dětí.

     KDY: 2.5.-9.5.2021                                         

     KDE: požadované dokumenty vloží zákonný zástupce do schránky na plotě u budovy MŠ,

               nebo pošlou poštou na adresu: Mateřská škola Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75, 67962                                                        

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

      Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      Potvrzení dětského lékaře o očkování

      Kopii rodného listu a případně kopii dokladu o svěření dítěte do péče (např. pěstouni...)  

      Dokumenty k zápisu jsou k nahlédnutí a stažení na stránkách mateřské školy, případně si

      je rodiče mohou vyzvednout v budově MŠ po telefonické domluvě (tel. 603205546).