ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ Prostřední Poříčí pro školní rok 2021/2022

Statutární zástupkyně školy jako příslušný správní orgán rozhodla v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2021/2022 takto

Pořadí

Jednací číslo

Výsledek správního řízení

1.

01/21

Přijat/a

2.

02/21

Přijat/a

3.

03/21

Přijat/a

4.

04/21

Přijat/a

5.

05/21

Přijat/a 

6.

07/21

Přijat/a

7.

08/21

Přijat/a

8.

09/21

Nepřijat/a

9.

10/21

Přijat/a

10.

11/21

Přijat/a

 

Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Prostřední Poříčí pro školní rok 2021/2022 je zveřejněn ode dne 3.6.2021 v MŠ a na webových stránkách MŠ.

V Prostředním Poříčí dne 3.6.2021                                           Vendula Marvanová, statutární zástupce MŠ