ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KDY: 3.5.2022

V ČASE: 15:30-16:30                                      

KDE: v budově MŠ Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75                                                        

                                                                   

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení dětského lékaře o očkování

Rodný list dítěte, případně kopii dokladu o svěření dítěte do péče (např. pěstouni...)  

Občanský průkaz zákonného zástupce

Dokumenty k zápisu jsou ke stažení na stránkách mateřské školy, případně si je rodiče   mohou vyzvednout v budově MŠ po telefonické domluvě (tel. 603205546).

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné všechny dokumenty do 5.5.2022:

  • poslat poštou (rozhoduje razítko pošty)
  • mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • do datové schránky MŠ
  • osobním podáním v MŠ

                                ZÁKLADNÍ KRITÉRIA:

  • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které dovrší do 31.8.2022 pěti let (děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné) – přijaty budou vždy.
  • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
  • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
  • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2022 dosáhnou nejméně druhého roku věku – podle věku od nejstaršího po nejmladšího.

 

  • Děti jejichž sourozenec navštěvuje mateřskou školu Prostřední Poříčí od nejstarších po nejmladší.
  • Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, podle věku od nejstarších po nejmladší