Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПОДАННЯ ЗАЯВ НА ПРИЙМУ ДО ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЄСТРАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИЙ САДОК

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace dle s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює дитячий садок Prostřední Poříčí, додаткова організація відповідно до частини 2 статті 34 Закону № 561/2004 Coll. «Про дошкільну, базову, вищу та іншу освіту» (Закон про школу ) вступ до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік.

Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně.

Спеціальна реєстрація призначена виключно для громадян України, які мають візу або візу тимчасового захисту.

       Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75

Termín:  28. 6. 2022                              

Doba pro podání žádosti:      od 14:00 hod. do 16:00 hod.

       Місце для подання заяв: дитячий садок Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75

       Дата: 28 червня 2022 року

       Час прийому заявок: з 14:00 до 16:00

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) předloží zákonný zástupce:

  • vyplněný tiskopis Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Prostřední Poříčí
  • doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce, jako doklad totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný doklad
  • podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

При оформленні заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти (зарахування до дитячого садка) законний представник подає:

  • • заповнена анкета про вступ до дошкільної освіти в дитячому садку Prostřední Poříčí
  • • документ, що підтверджує особу дитини та особу законного представника, в якості підтвердження особи також можна пред'явити візу або подібний документ
  • • умовою зарахування дитини до дошкільної освіти є виконання обов’язку проводити регулярні щеплення згідно з Законом про охорону здоров’я, що лікар підтверджує безпосередньо у заяві про прийом дитини до дошкільної освіти. Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту

Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách MŠ Prostřední Poříčí

www.ms.prostredniporici.cz nebo k vyzvednutí v budově MŠ v termínu od 15. 06. do 17. 06. 2022.

Форму заявки можна завантажити на сайті дитячого садка Prostřední Poříčí

www.ms.prostredniporici.cz або забрати в будівлі дитсадка з 15 по 17 червня 2022 року.

Zákonnému zástupci bude předáno registrační číslo a informace o dalším postupu přijímacího řízení.

Реєстраційний номер та інформація про подальшу процедуру прийому будуть надані законному представнику.

Případné dotazy k přijímacímu řízení zasílejte:

  • na emailovou adresu MŠ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • nebo je získáte na telefonním čísle 603205546.

      Якщо у вас виникли запитання щодо процедури вступу, надсилайте їх:

  • • на електронну адресу дитсадка Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • • або отримати їх за номером 603205546.

Vendula Marvanová, ředitelka mateřské školy

Вендула Марванова, директор дитячого садка