Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПОДАННЯ ЗАЯВ НА ПРИЙМУ ДО ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЄСТРАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИЙ САДОК

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace dle s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює дитячий садок Prostřední Poříčí, додаткова організація відповідно до частини 2 статті 34 Закону № 561/2004 Coll. «Про дошкільну, базову, вищу та іншу освіту» (Закон про школу ) вступ до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік.

Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně.

Спеціальна реєстрація призначена виключно для громадян України, які мають візу або візу тимчасового захисту.

       Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75

Termín:  28. 6. 2022                              

Doba pro podání žádosti:      od 14:00 hod. do 16:00 hod.

       Місце для подання заяв: дитячий садок Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75

       Дата: 28 червня 2022 року

       Час прийому заявок: з 14:00 до 16:00

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) předloží zákonný zástupce:

При оформленні заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти (зарахування до дитячого садка) законний представник подає:

Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách MŠ Prostřední Poříčí

www.ms.prostredniporici.cz nebo k vyzvednutí v budově MŠ v termínu od 15. 06. do 17. 06. 2022.

Форму заявки можна завантажити на сайті дитячого садка Prostřední Poříčí

www.ms.prostredniporici.cz або забрати в будівлі дитсадка з 15 по 17 червня 2022 року.

Zákonnému zástupci bude předáno registrační číslo a informace o dalším postupu přijímacího řízení.

Реєстраційний номер та інформація про подальшу процедуру прийому будуть надані законному представнику.

Případné dotazy k přijímacímu řízení zasílejte:

      Якщо у вас виникли запитання щодо процедури вступу, надсилайте їх:

Vendula Marvanová, ředitelka mateřské školy

Вендула Марванова, директор дитячого садка