Šablony III

V naší MŠ je realizován projekt

ŠABLONY III

 

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017929
  • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
  • Celková výše podpory: 239 000 Kč
  • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022)4

 

  • Z projektu je hrazeno:

Školní asistent-pomáhá pedagogovi s nejrůznějšími aktivitami při práci s dětmi a dětem samotným (pomoc se sebeobslužností, hygienou, stravováním, vycházkami, při tvořivých činnostech…)

Projektový den ve výuce-uskuteční se jeden projektový den v naší MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv-pedagogové navštíví jinou MŠ, kde budou sdílet a získávat nové zkušenosti při práci s dětmi.

 

EU