Šablony III

V naší MŠ je realizován projekt

ŠABLONY III

 

 

Školní asistent-pomáhá pedagogovi s nejrůznějšími aktivitami při práci s dětmi a dětem samotným (pomoc se sebeobslužností, hygienou, stravováním, vycházkami, při tvořivých činnostech…)

Projektový den ve výuce-uskuteční se jeden projektový den v naší MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv-pedagogové navštíví jinou MŠ, kde budou sdílet a získávat nové zkušenosti při práci s dětmi.

 

EU