O naší MŠ

Historie budovy naší Mateřské školy

  • Budova mateřské školy původně sloužila jako základní škola, která byla v roce 1974 zrušena. Na základě žádostí rodičů byla v roce 1976 v této budově otevřena mateřská škola.
  • Mateřská škola Prostřední Poříčí ukončila činnost v r. 2003 z důvodu malého počtu dětí a nevyhovujících hygienických podmínek kuchyně. V té době ještě fungovaly mateřské školy v okolí, takže do MŠ chodily děti pouze z obce Prostřední Poříčí.
  • Před rokem 2003 se v obci rodilo málo dětí, stav stále klesal. V letech 2013 – 2015 se situace změnila, přibylo narozených dětí a v okolních školkách byl nedostatek míst. To znamená, že děti z obce pro nadbytek dětí v okolních obcích nebyly přijímány k předškolnímu vzdělávání. Z tohoto důvodu obec rozhodla, že požádá o dotaci na rekonstrukci mateřské školy. V roce 2014 obec budovu zateplila, byla provedena výměna oken a vstupních dveří, nová fasáda. Dále byl vybudován nový odvod dešťové vody.
  • V roce 2016 byla schválena dotace na Rekonstrukci Mateřské školy v Prostředním Poříčí. V mateřské škole proběhly vnitřní a venkovní stavební úpravy, byla vybudována nová studna a ČOV, kompletně byla vyměněna krytina. Veškeré vybavení i hračky mateřské školy jsou nové a nabízí širokou škálu možností a podnětů pro děti všech věkových kategorií. Tento projekt byl realizován s podporou ministerstva školství mládeže a tělovýchovy čr v rámci programu 133 310 rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

 

Současná podoba budovy mateřské školy a filosofie naší školy

 

  • Budova MŠ je přízemní a jednotřídní s heterogenní skupinou dětí. Celá budova je oplocena, včetně zahrady v zadní části školy. Kapacita mateřské školy je 28 dětí a v současné době je zde 5 zaměstnanců – ředitelka školy, učitelka, asistentka, provozní zaměstnanec a účetní.
  • Školka je jednotřídní a velké prostory třídy jsou opticky členěny na dvě části, které je možné rozdělit zástěnou. Součástí tříd jsou i dva oddělené úložné prostory, které jsou využívány na lehátka a skladování ložního prádla a na uložení didaktických materiálů učitelů a velkých hraček jako je skluzavka, žíněnky či odrážedla apod. Třída i dětské sociální zařízení odpovídají hygienickým požadavkům a jsou vybaveny vhodným nábytkem. Učitelky i asistenti se ve třídě snaží, rozpoložením nábytku umístěním hraček a umožněním aktivit, vytvářet podnětné prostředí, pestrou vzdělávací nabídku i aktivity. Výchovně-vzdělávací činnost odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Učitelky i asistentka v těchto prostorách spoluvytvářejí dětem vlídné, laskavé a bezpečné prostředí a během celého dne dětem nabízí individuální, skupinové i frontální činnosti.
  • Interiér naší školy je zdoben malbou Kateřiny Šmídové. Kresba je tematicky blízká dětem a přírodě, hlavnímu smyslu naší školky a třídy Včelek. Na výzdobě třídy, oken školky a šatny se podílí hlavně děti svými výtvory a výrobky.
  • Iniciativa učitelů, budova školky, její vybavení i její úžasně rozmanité přírodní okolí, spolupráce s obcí a dalšími institucemi je zaměřena přípravě dětí na současný i budoucí reálný život, ať už po praktické stránce, tak po stránce celoživotního vzdělávání. Zároveň je pro celý kolektiv školy důležitá osobnost každého dítěte, respekt k jeho potřebám i individuálním zájmům, schopnostem i potřebám rodiny. Snažíme se o maximální spolupráci poskytnout dítěti pocit sounáležitosti, důležitosti jeho role v kolektivu, ale také neméně důležitou podporu dětského kolektivu jako celku a důležitosti držet spolu, vzájemně si vyjít vstříc, podporovat se a pomáhat si.
  • K budově mateřské školy také patří velké a krásné dětské hřiště, které bylo hlavními herními prvky vybudováno ve spolupráci se zřizovatelem a na základě dotací, dále ale bylo, je a bude pravidelně doplňováno. Dětem je zde poskytována rozmanitá škála aktivit, prostoru pro různorodý pohyb i výchovně-vzdělávací činnosti.
  • Naším cílem je, aby děti navštěvovaly mateřskou školu rády, byly zde spokojené a měly radost z nového poznání, aktivně a s radostí se zúčastňovaly nabídky činností. Také je pro nás velmi důležitá spokojenost ze strany rodičů - podporujeme pozitivní vztahy a komunikaci, vzájemný respekt a partnerství.