Zápis dětí pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do mateřské školy Prostřední Poříčí

Pro školní rok  2024/2025

Kdy: 9.5.2024

V čase: od 15:00 do 16:00

Kde: V budově mateřské školy Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 75

Co budete potřebovat:

 • Při zápisu se zákonný zástupce prokáže občanským průkazem, rodným listem dítěte, případně dokladem o svěření dítěte do péče (v případě pěstounů, apod.),
 • Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – žádost bude dostupná v budově mateřské školy nebo na webových stránkách mateřské školy v sekci „Ke stažení“ nebo si je rodiče mohou vyzvednout v budově MŠ po telefonické domluvě (tel. 602259499). V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné všechny dokumenty do 14.5.2024:
  • poslat poštou (rozhoduje razítko pošty)
  • mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • do datové schránky MŠ
  • osobním podáním v MŠ

Základní kritéria:

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které dovrší do 31.8.2024 pěti let (děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné) – přijaty budou vždy.
 2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 3. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2024 dosáhnou nejméně druhého roku věku – podle věku od nejstaršího po nejmladšího.
 5. Děti jejichž sourozenec navštěvuje mateřskou školu Prostřední Poříčí - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 6. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.